Bestyrelsen i BMI Basketball

Efter klubbens generalforsamling juni 2020 består bestyrelsen af:

  • Formand: Jens Meldgaard (formand@bmibloodhounds.dk) og
  • Dommerpåsætning, turnering og halbooking: Johnny Jensen (turnering@bmibloodhounds.dk)
  • Kasserer: Thomas Bendsen (kasserer@bmibloodhounds.dk)
  • Anders Dige (andedige@rm.dk)
  • Thomas Vinther (vinther.thomas@gmail.com)

Derudover bidrager følgende med uundværligt arbejde til klubbens drift og udvikling:

  • Erling Sørensen (fie.kirkholt@mail.dk)
  • Finn Bjørndal (fbj@lofica.com)
  • Casper Ostenfeldt (casper.ostenfeldt@gmail.com)
  • Kontingenthåndtering: Mangler